Czym jest identyfikacja? Słowo to pochodzi od łacińskiego "identificare", które w tłumaczeniu oznacza "identyfikacja", tj. ustalenie całkowitego podobieństwa lub zbiegu okoliczności. Co minutę nieświadomie identyfikujemy ludzi, zwierzęta, różne przedmioty i zdarzenia.

czym jest identyfikacja

I choć dzieje się to automatycznie, proces tenRozpoznanie obiektu jest dość skomplikowane. W końcu sam przezwyciężył zbieg okoliczności, korzystając z niektórych map, które pozostawił.

W praktyce identyfikacja ta ma duże zapotrzebowanie w kryminalistyce. Dzięki zbieżności różnych cech badanie pozwala szybko zidentyfikować przedmioty lub tożsamość osoby.

Czym jest tożsamość?

Istnieją różne metody identyfikacji osoby. Nazywamy je najbardziej skutecznymi i często używanymi:

metody identyfikacji

• Analiza danych medycznych i anamnestycznych.

• Badania antroposkopowe. To jest kompozycja portretów werbalnych. Częścią tej metody jest paryskopia - utrwalanie zapamiętanych blizn, blizn i znamion.

• Pobieranie odcisków palców.

• Badania fonetyczne.

Tak, to właśnie identyfikacja - identyfikacja obiektu z jego opisu lub innych informacji charakterystycznych dla niego.

Identyfikacja kryminalistyczna

Konwencjonalnie, identyfikacja w kryminalistyce możepodzielony na dwa obszary: indywidualny i grupowy. Po indywidualnym rozpoznaniu ustalane jest podobieństwo jednego obiektu. W przypadku identyfikacji grup obiekt jest kierowany do klasy, płci i gatunku. Charakter cech obiektu wpływa na wybór rodzaju rozpoznania. Rodzaje identyfikacji kryminalistycznej są podzielone na cztery obszary:

  1. Identyfikacja obiektu za pomocą zdjęć. Ten rodzaj identyfikacji służy do identyfikacji osoby podczas dochodzenia.
  2. Identyfikacja według opisu. Takie rozpoznawanie służy głównie do wyszukiwania przestępców i kradzieży przedmiotów.
  3. Identyfikacja wyświetlaczy materiałowych. Jest to wyszukiwanie poprzez analizę zdjęć, wszelkich rękopisów lub śladów. Jest to najczęstsza metoda identyfikacji w badaniach kryminalistycznych.
  4. Identyfikacja według części. Ta metoda jest stosowana w przypadkach, w których konieczne jest ustalenie, że dana część kiedykolwiek należała do jednej całości. Na przykład na fragmencie reflektora możliwe jest nauczenie się określonego samochodu, po zdefiniowaniu go jako uczestnika każdego incydentu.

rodzaje identyfikacji kryminalistycznej

Identyfikacja kryminalistyczna ma podstawę naukową, która obejmuje trzy przepisy:

  1. indywidualność;
  2. względna stabilność obiektu materialnego;
  3. zdolność do odzwierciedlania swoich znaków na innych przedmiotach.

Możemy wyciągnąć kilka wniosków:

• Identyfikacja przedmiotu związanego z przestępstwem odgrywa ważną rolę w procesie dochodzenia;

• Rozpoznanie sądowe ma solidne podstawy naukowe.

Wiedząc, czym jest identyfikacja, łatwo jest zrozumieć, jak ważna jest właściwa identyfikacja przedmiotu podczas badań w dziedzinie medycyny sądowej.

</ p>