przekrój drutu i moc

Każdy, z kim związana jest pracautrzymanie elektrotechniki, po prostu trzeba wiedzieć, w jaki sposób przekrój kabla jest obliczany zgodnie z mocą. Bez tego można zmierzyć się z nieprzyjemną sytuacją, kiedy ostatnio linia rozciągnięta do konsumenta ulega zniszczeniu z powodu uszkodzenia temperatury rdzenia przewodnika. Aby tego uniknąć, należy nie tylko pamiętać, że przekrój drutu i moc są wzajemnie połączone, ale także, jeśli to konieczne, wykonać obliczenia. Możliwość wyboru odpowiedniej średnicy przewodów w zależności od poboru mocy może być przydatna w życiu codziennym: na przykład do wyboru kabla do samodzielnego montażu kotła elektrycznego.

Przekrój przewodu, moc i dopuszczalny prąd

Ponieważ większość wzorów elektrycznych jest ładnatrudne, wiele osób, ledwo słysząc o potrzebie wykonywania jakichkolwiek obliczeń, decyduje, że bez pomocy specjalisty w dziedzinie energii w tym obszarze nie będzie w stanie tego rozgryźć. W rzeczywistości przekrój drutu i moc są połączone parą najprostszych formuł. Zadanie polega na określeniu maksymalnego prądu i dalszego wyboru przewodu z publicznymi danymi odniesienia.

przekrój poprzeczny drutu

Teoria

Ze szkolnego kursu fizyki wiadomo, że prąd,przechodzenie przez materiał przewodzący, powoduje jego nagrzewanie, którego wartość zależy od pola przekroju poprzecznego i konfiguracji przewodu (jest oczywiste, że cienkie przewodzące żyły żyły rozgrzeją się wyżej niż metalowa płytka). Obecna wartość prądu ma również wpływ, to znaczy wraz z jego wzrostem, procesy ogrzewania stają się bardziej intensywne. Przypomnijmy wzór do obliczania prądu ze znanego napięcia i rezystancji. Pochodzi z klasycznego prawa Ohma i wygląda jak I = U / R, gdzie U jest napięciem w woltach, R jest oporem w omach.

obliczenie przekroju kabla według mocy

Jak jednak przekrój drutu i moc są z tym związane? Bezpośrednio! W tym przypadku bardziej poprawne jest użycie pojęcia nie mocy, ale prądu (ich połączenie zostanie pokazane poniżej, podając wzór).

Moc elektryczna konsumenta jest wzajemnie powiązanaz wielkością prądu płynącego przez przewodnik. W ogólnym przypadku można go wyznaczyć ze wzoru P = I * U, gdzie I jest prądem prądu amperażowego. Nie uwzględniamy charakterystyki mocy (składnika czynnego lub biernego), jednak podane dane są wystarczające do wyboru drutu w przekroju. Pozostaje ostatni etap - określenie przekroju poprzecznego rdzenia kabla. Doświadczeni elektrycy określają ten parametr "na oko", ale zalecamy stosowanie prostej formuły, która pozwoli uniknąć możliwych błędów.

Ćwicz

Z rdzeniem kabla należy usunąć izolację, goły metal i zmierzyć średnicę. Następnie uzyskaną wartość należy zastąpić wzorem S = (3,14 * (d * d)) / 4, gdzie d jest średnicą w milimetrach.

Pozostaje wziąć książkę odniesienia (PUE), znaleźć tabelę odpowiedników prądu i sekcji i wybrać wymagany kabel. Uwzględniono również materiał i metodę układania linii.

Przykład z życia

Załóżmy, że musisz podłączyć kociołmoc 2 kW do sieci 220 V. Stosując powyższy wzór dla "P" otrzymujemy prąd o wartości 9 amperów. W sklepie prezentowany jest najtańszy dwużyłowy kabel z przewodami miedzianymi o przekroju kwadratowym 0,75 i 1 mm. Otwórz katalog, znajdujemy "otwarte ogłoszenie". Dwurdzeniowy o przekroju 1 mm.kv. wytrzymuje 16 amperów (GOST-80!), a dla 0,75 odpowiada 15 A. Prawie dwa razy więcej. Tak więc w tym przykładzie użycie kabli z określonymi rdzeniami miedzianymi jest całkowicie dopuszczalne. W ten sposób połączony jest przekrój drutu i moc.

</ p>