Mądrość ludzi mówi: "W Rosji dwie bolączki - głupcy i drogi". Zgadzam się lub nie z tym popularnym wyrażeniem jest osobistym wyborem każdego. Ale prawie nikt nie będzie się spierał z faktem, że bez dobrych autobahnów w przyszłości taki ogromny kraj po prostu nie może istnieć. To drogi, lub, jak są obecnie nazywane, szlaki federalne, łączą fantastycznie wielkie terytorium Rosji w jedną całość.

Z historii Rosji

Obecna sieć dróg w kraju dzisiajbył tworzony przez kilka stuleci, jako terytorialna ekspansja Imperium Rosyjskiego. Rozwój infrastruktury transportowej trwa do dziś. I tylko optymiści kliniczni mogą wyrazić zadowolenie z wyników. Znaczna część dróg w Rosji nie odpowiada poziomowi niezbędnemu do pomyślnego rozwoju kraju.

płatna droga w rosji
Przede wszystkim dotyczy to ogromuprzestrzenie Syberii i Dalekiego Wschodu, gdzie, podobnie jak w dawnych czasach, zamiast dróg dominują kierunki. A beznadziejna beznadziejność tej sytuacji sprawia, że ​​człowiek myśli o tym, że obecny stan rzeczy może się zmienić dopiero po wprowadzeniu dróg płatnych w Rosji. Nie ma rozsądnej alternatywy dla tego rozwiązania. Obecnie budowa dróg jest finansowana głównie z podatku, który corocznie wypłaca państwo każdemu właścicielowi pojazdu. Nie pozwala jednak na gromadzenie we właściwej wielkości środków niezbędnych do budowy i eksploatacji tak znaczących obiektów infrastrukturalnych jak międzymiastowe autostrady.

Pierwsza płatna droga w Rosji

Pozytywne doświadczenie w budownictwie iEksploatacja nowoczesnych autostrad została już osiągnięta. Droga płatna w Rosji już istnieje, jest to federalna autostrada M-4 "Don", prowadząca ze stolicy do miasta Rostów nad Donem i dalej w kierunku Północnego Kaukazu. Ta autostrada charakteryzuje się dużą ilością ruchu towarowego i pasażerskiego. Na razie tylko cztery działki są opłacane w całości. Ale to jest, jak mówią, projekt pilotażowy. Wszystkie płatne sekcje na autostradzie federalnej M-4 "Don" mają alternatywne warianty ruchu między punktami początkowymi i końcowymi. Obecność zduplikowanych tras jest obowiązkowym wymogiem przy podejmowaniu decyzji o przeniesieniu konkretnej drogi do płatnej kategorii.

drogi federalne
Warto zauważyć, że większość z tych, którzykorzysta z autostrady M-4 "Don" stale, przestał myśleć o znalezieniu okazji do obejrzenia płatnych stron na podwójnych trasach. Wybór na korzyść płatnych dróg jest dokonywany przez tych, którzy cenią swój czas i wygodę, więcej okazji do zaoszczędzenia pieniędzy. Ponadto ronda alternatywne trasy są zawsze dłuższe niż trasy bezpośrednie. Paliwo, aby je pokonać, wydaje się więcej, a oszczędności wydają się bardzo wątpliwe.

Ujednolicenie sieci dróg

Podstawa nowoczesnej sieci drogowej w Rosjistanowią trasy federalne. Autostrady łączą stolicę kraju ze wszystkimi regionalnymi centrami administracyjnymi. Ich finansowanie odbywa się kosztem budżetu federalnego. Reszta sieci dróg jest uszeregowana według statusu regionalnego i lokalnego. System dróg federalnych jest ważnym elementem ogólnej infrastruktury technologicznej, która zapewnia komunikację między częściami jednego kraju.

płatne drogi w rosji za ciężarówki
Każda modernizacja i innowacja w zasadachpodejście do budowy dróg może być podejmowane wyłącznie na podstawie decyzji władz federalnych. Dlatego płatne podróże po drogach Rosji zaczynają być wprowadzane stopniowo na drogach federalnych. Obecnie istnieje tylko w europejskiej części kraju.

Aspekty finansowe

Budowa dróg wymaga znacznych nakładówinwestycje. Nie ma zastrzeżeń do prostego faktu, że kilometr nowoczesnej wielopasmowej autostrady jest bardzo drogi. Ale do tego musimy dodać więcej i nieuniknione koszty rozwoju infrastruktury przydrożnej - mostów, wiaduktów, wielopoziomowych węzłów, bocznych podjazdów i parkingów. Aby znaleźć w krótkim czasie niezbędne środki finansowe na budowę nowoczesnych autostrad, pomoże tylko wprowadzenie systemu opłat za korzystanie z dróg w całej Rosji. W takim przypadku budowa dróg jest finansowana przez wszystkich, którzy podróżują przez nich.

Czynniki klimatyczne

Złożoność konstrukcji transportuinfrastruktura i utrzymanie jej sprawności na wymaganym poziomie są znacznie zaostrzone przez niskie temperatury typowe dla większości terytorium Rosji.

kiedy wejdą na drogi płatne w Rosji
Duże różnice temperatur prowadzą do więcejintensywne niszczenie powierzchni drogi w porównaniu z krajami o klimacie umiarkowanym. To dodatkowo zwiększa koszty budowy dróg w Rosji. Przede wszystkim dotyczy to regionów Uralu, Syberii i Dalekiego Wschodu.

Cechy psychologii narodowej

Nie jest tajemnicą, że samo wyrażenie "zapłaciłDroga po rosyjsku „to ostra reakcja negatywna znacznej części ludności. Ludzie, którzy od wieków przyzwyczajeni do jazdy na drogach wolnych, to jest bardzo trudno przekonać, że między brakiem płatności i tradycyjnym pojęciu rosyjskich drogach jest najgorsza na świecie, istnieje bardzo bezpośredni związek . jest to jedyna szansa na stopniowe dostosowanie sieci drogowej kraju zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami międzynarodowymi - jest wprowadzenie opłat na najważniejszych autostrad.

płatność dróg płatnych w rosji
Aby radykalnie zmienić istniejącą sytuacjęmogą być jedynie świadomi faktu, że droga płatna w Rosji jest dobrą drogą. I nie ma innej drogi niż ta, która działa z powodzeniem w większości zaawansowanych technologicznie krajów świata. Oczywiście jest to możliwe tylko pod warunkiem, że płatność za drogi płatne w Rosji zostanie przeznaczona specjalnie na ich odbudowę i budowę. A nie na osobistych kontach bankowych wąskiej grupy zainteresowanych stron.

Światowe doświadczenie

Za całą wyjątkowość Rosji z jej bezgranicznościąobszar geograficzny, to nie jest pierwszym krajem na świecie, który ma do czynienia z potrzebą znalezienia środków finansowych na modernizację i budowę infrastruktury drogowej. I całe doświadczenie świat budownictwa drogowego pozwala na całkowicie jasny wniosek, że istnieją dobre drogi na pierwszym miejscu, gdzie jest to konieczne, aby płacić za przejazdy na nich.

płatna podróż po drogach Rosji
Co charakterystyczne, zasada ta jest równie dobradziała zarówno w bezgranicznej Kanadzie, jak iw mikroskopijnym Izraelu. W tych bardzo różnych krajach są to te same jakościowo autostrady. Podróż przez nich jest za opłatą.

Proces się udał

System płatnych dróg w Rosji już istnieje. Oprócz czterech płatnych miejsc na federalnej autostradzie M-4 "Don" od 11 września 2015 r. Wypłacono odcinek trasy M-11 z moskiewskiej obwodnicy na Szeremietiewo. Długość płatnej części trasy wynosi 43 kilometry. W tym samym roku wypłacono część zachodnich szybkich średnic w pobliżu Petersburga. Płatne drogi w Rosji dla ciężarówek pojawiły się 15 listopada 2015 r. Data ta zapoczątkowała nieodwracalny proces w sferze pojazdów ciężarowych.

system dróg płatnych w rosji
Na razie dotyczy to tylko transportuoznacza, którego waga przekracza dwanaście ton. Właściciele płatnych samochodów ciężarowych będą musieli poruszać się tylko po trasach federalnych. Taryfa wynosi 3 rubli 75 kopiejek za kilometr drogi. Decyzja o wprowadzeniu taryfy za ciężarówki została podjęta na najwyższym poziomie. Nie zostało odwołane nawet pomimo znacznych napięć społecznych i akcji protestacyjnych kierowców ciężarówek. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że ciężkie samochody ciężarowe powodują największe szkody na nawierzchni, decyzja jest całkowicie uzasadniona.

</ p>