Podczas swojej krótkiej twórczej kariery, MichaiłLermontow skomponował wiele interesujących prac. W nich wyśmiewał swoje otoczenie, wypowiadał się przeciwko autokracji i tyranii, podzielał jego tajne pragnienia, śpiewał piękno otaczającego świata. W 1841 r. Poeta napisał wiersz "Sen", nawiązuje do późnej literackiej epoki pisarza i pojawił się na krótko przed śmiercią. Michaił Juriewicz był na drugim wygnaniu na Kaukazie i zdawał się przewidywać jego śmierć.

analiza snu Lermontowa
Treść wiersza "Sen"

Lermontow (analiza pracy potwierdza jegośmiertelność) we wszystkich kolorach opisuje jego śmierć. Na krótko przed pojedynkiem poeta poznał swojego przyjaciela Władimira Odojewskiego, który podarował mu piękny zeszyt, nakazując jej zwrócenie go, napisanego w wierszu. Tak więc chciał poprzeć pisarza, aby wzmocnić swoją wiarę we własne siły. Michaił Jurjewycz zdawał się śpieszyć, by spełnić prośbę swego towarzysza, pisał poezję w trybie przyspieszonym.

Analiza "uśpienia" Lermontowa pokazuje, jak bardzo onto było bolesne i samotne. W tym okresie poeta pisywał przede wszystkim sarkastyczne i przejmujące wiersze, w których wypowiadał się negatywnie o reżymie carskim. Michaił Juriewicz zrozumiał, że będzie musiał odegrać krzyż w swojej karierze wojskowej, ale nie będzie też w stanie udowodnić, że jest pisarzem. Ta praca wyróżnia się spośród pozostałych bezcielesnej goryczy, urazy i cierpienia, które przeżywały w tym czasie M.Yu. Lermontow.

Analiza snu Lermont
"Sen" to tragiczny wiersz lirycznygłówny bohater jest w ciepłej dolinie Dagestanu z kulą w piersi. Życie powoli ucieka z jego ciała, a teraz ludzie tracą przytomność, widzi niezwykły sen. Hero czuć się tak, jakby w domu, na jednej z imprez towarzyskich, w których piękne dziewczyny szczęśliwie omawianie jego osobę i tylko jeden z nich nie brał udziału w rozmowie, i poszedł spać, widzi obraz tego, gdzie jego ciało leży w słonecznej dolinie Dagestanu.

Zbieg okoliczności czy dar proroczy?

Analiza "uśpienia" Lermontowa sprawia, że ​​myślisz,czy autor wiedział o jego rychłej śmierci lub jego werset jest poświęcony nieznanemu żołnierzowi. Wielu współczesnych poetów twierdziło, że poeta miał dar proroczy, od czasu do czasu zrzucił kilka dziwnych fraz, które w przyszłości się spełniły. "Sen" nie jest bynajmniej jedynym dziełem, w którym pisarz rymuje przewidywania o swoim losie. Być może Michaił Juriewicz mógł naprawdę spojrzeć w inny świat, nie bez racji, pociągając go do tego, co mistyczne, niezwykłe, pisarz bardzo niepokoił się o znaki i oznaki losu.

Jestem marzeniem Lermontowa
Analiza Lermontowskiego Marzenia pokazuje, że autorszczegóły opisywały jego własną śmierć, upiększając tylko chwilę dziewczynie, która czekała na niego w domu. W rzeczywistości nikt go nie potrzebował, z wyjątkiem starszej babci i kilku przyjaciół, którzy go wspierali. Michaił Juriewicz, najwyraźniej, chciał dać fikcję rzeczywistości, dlatego napisał liryczną dygresję ze snem-wizją nieznajomego. Analiza "uśpienia" Lermontowa pozwala nam zrozumieć, że autor pogodził się ze swoim losem i spokojnie patrzy śmierci w twarz. Barwnie opisał w swoim wersecie swój własny los, nie wspominając tylko o nazwie.

</ p>