W życiu wszystko jest inne. A czasami pary małżeńskie rozumieją, że ich rodzinna łódź wpadła na rafy i nieodwołalnie się zawaliła. I dzieje się tak, jak z tymi, którzy żyli w cywilnym małżeństwie, ale z tymi, którzy przeszli przez sakrament wesela. A jeśli oficjalny rozwód nie powoduje żadnych szczególnych problemów, dyskredytacja małżeństw kościelnych jest dość skomplikowana. Z jednej strony Kościół składa śluby, których nie można pogwałcić, az drugiej - nikt nie jest odporny na błędy. Jeśli raz w życiu popełnił błąd, a życie rodzinne przerodziło się w koszmar, czy Bóg naprawdę chce, aby ta sytuacja się utrzymała? Zwłaszcza w przypadku, gdy niemożliwe jest rozwiązywanie konfliktów w jakikolwiek inny sposób. Czy można obalić małżeństwo kościelne?

Czy religia prawosławna pozwala na rozwód?

detronizacja małżeństwa kościelnego
Przede wszystkim powinniśmy zawsze pamiętać postawęPanie do tego problemu, który jest zapisany w Księdze Malachiasza 2:16. Wyraźnie stwierdza, że ​​Bóg nie akceptuje rozwodu małżeństwa. Biblia wyraźnie stwierdza, że ​​więzy małżeńskie są na całe życie. W Ewangelii Mateusza 19: 6 mówi to, co Pan łączył, niech człowiek się nie rozdziela. W tym samym czasie Bóg przyznaje, że grzeszni ludzie wchodzą do związku, a zatem może nastąpić detronizacja małżeństwa. Aby egzekwować prawa tych, którzy decydują się na rozwód, zwłaszcza kobiety, w Starym Testamencie (Powtórzonego Prawa 24: 1-4) ustanowione są pewne prawa. W Ewangelii Mateusza (rozdział 19, werset 9) mówi się, że ponowne małżeństwo i rozwód są możliwe z powodu zdrady. Jednocześnie poszkodowany otrzymuje pozwolenie na ponowne zjednoczenie.

Rozwód Kościoła

detronizacja
Ponieważ w prawosławiu jest sakramentślub, to możemy logicznie wnioskować, że nie powinno być również demistyfikacja małżeństwa religijnej. Jednak nie ma takiego rytuału w chrześcijaństwie. I tak termin detronizacja z tego punktu widzenia nie pasuje. Kościół może tylko ponownie wejść w kościelne małżeństwo. W celu powstrzymywać sakrament ślubu, należy uzyskać zgodę swoich diecezjach. Na pierwszego małżeństwa zarejestrowanego w oficjalnych organów rządowych, a następnie, po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi na żądanie, jest możliwe zastosowanie do wybranego kościoła i się ponownie ożenił. Kiedy powtórzenie obrzędu jest jedno: jeśli oboje małżonkowie poślubić wielokrotnie, podczas ceremonii w których korony nie zostaną nałożone, ale jeśli nawet jeden z nich sojusz po raz pierwszy, układanie wieńce odbywa się jak zwykle.

Kto może otrzymać błogosławieństwo dla ponownego małżeństwa

Detronizacja małżeństwa kościelnego nie jest rozwiązana przez wszystkich. Istnieje pewna lista przyczyn, dla których jest to możliwe:

  1. Zdrada.
  2. Obecność chorób wenerycznych lub nieuleczalnych.
  3. Narkomania, alkoholizm.
  4. Nieuleczalna choroba psychiczna.
  5. Stworzenie zagrożenia dla zdrowia i życia oraz krzywdy jednego z małżonków.
  6. Porzucenie rodziny.

rozwód
Jednak powody takie jak brakzarobki, odmienność postaci, słabe relacje z krewnymi, Kościół nie jest rozpoznawany, i najprawdopodobniej, w odniesieniu do nich, otrzymają odmowę. Dlatego wesele powinno być dokładnie traktowane, tylko jeśli jesteś całkowicie pewny siebie w swoim wybranym lub wybranym. A jeśli są problemy, wciąż starajcie się znaleźć kompromis, okazując miłość i miłosierdzie, tak jak Pan uczy nas w wiecznej księdze życia.

</ p>