Wszystko zaczyna się od nauki, która bada pochodzenie imion, nazewnictwa. To ona weszła w pogańską starożytność, nie zapomniała w ochrzczonej Rosji i udzielała dokładnych odpowiedzi na wiele pytań.

Rosyjskie nazwiska

Nazwiska formowały się przez długi czasczas, około 400 lat. Proces ten został zakończony w XIX wieku. Najpierw zdobyli szczyt społeczeństwa, a następnie chłopi, którzy stanowili 90% populacji.

Ogólne zasady tworzenia rosyjskich nazwisk

Historia tworzenia nazwisk jest bardzo interesująca. Imiona pochodziły od pseudonimów na ziemiach Nowogrodu w XIII-XIV wieku. Na przykład, od jakiego pseudonimu pochodzi pochodzenie nazwiska Morozowa? Porozmawiamy o tym poniżej. W XVI wieku, zgodnie z dekretem królewskim, bojarom nadano nazwy związane z ich posiadłościami ziemskimi. Chłopi jako całość otrzymali swoje imiona dopiero po zniesieniu pańszczyzny. Często brali szlacheckie rodziny swoich mistrzów. Pierwszy kosmonauta Gagarin odziedziczył w ten sposób swoje pochodzenie od swoich przodków. A skąd pochodzi nazwa Morozov? To wciąż tajemnica.

Tajemnice nazwisk

Za nazwiskiem Rowery jest mały sekret. Kiedy zdobyła właścicieli, nikt nie słyszał o motocyklu. Nie został jeszcze wynaleziony. Dano go seminarzystom za eufonię. Jej tłumaczenie oznacza "szybkie nogi". A co z Garmash? To, jak się okazało, zostało użyte bez użycia słowa "strzelec".

pochodzenie nazwy mrozu
Nazwy są oparte na nazwach geograficznych,pseudonimy, imiona zawodu. Gonczarow - jasne jest, że przodek był garncarzem, Kuzniecowem, Kowaliowem - kowalem. To proste. Trudno zrozumieć, skąd pochodzi nazwa Morozowa. Ale teraz jesteśmy już blisko rozwikłania.

Jak mocno lud trzyma się pogaństwa

Bez względu na to, jak walczyliście w chrześcijańskim kościele, nie ważne jaknadawali święci imiona chrzcielne, zwykli ludzie nadawali swojemu dziecku drugie imię - straż przeciwko złemu oku. Nazwa "pogoda", popularna i powszechna, to Frost. Komu mogą go dać?

nazwisko mróz
Mały chłopiec, który urodził się w mroźnymdni świąt Bożego Narodzenia i Bożego Narodzenia, w mrozy Objawienia Pańskiego, podczas ostrej zimnej zimy. W imieniu ważniejszych ludzi, na przykład bojarowie, stworzyli nazwisko. Stopniowo staje się jasne, skąd pochodzi "Mróz": znaczenie i tajemnica pochodzenia nazwiska. Nie, oczywiście, w tekstach z końca XIV wieku i na początku XV wieku wymienia się ludzi różnych stanów. Chłop z Nowogrodu Gridin, syn Otofaskiej Moroza, nie jest jeszcze w pełni ukształtowanym nazwiskiem. Gridin jest bliżej niej. Ale nazwę bodźca do formowania nazwy można już uzyskać. Filistyn z Krzemieńca jest już nazywany krócej: Mróz Kalika. Właścicielem zakładów solnych nazywany jest długi Semen Moroz Fiodorow, syn Basin. W tym przypadku nazwa mogłaby być utworzona według trzech opcji: Basin, Fedorov i Moroz. Co było bardziej pożądane, leży tylko w polu zgadywania. Moroz mógł się pojawić. Jego pochodzenie nie może być w ten sposób wykluczone.

Inna opcja

Czy kiedykolwiek spotkałeś się z ciepłem?miłych ludzi i tych, którzy chłodzą z zimna, a nawet lukier? Tak więc przezwisko Frost mogło dorosnąć do swojej postaci, lodowatej i zimnej.

W jakim środowisku popularna była nazwa Frost

Uważa się, że najstarsze imię Moroz było bardzo często używane wśród szlachty feudalnej.

wartość mrozu i tajemnica pochodzenia nazwiska
Jest to wspomniane w połowie XIV wieku IwanaSemenovich Frost jest jednym z najstarszych rosyjskich klanów. Później stali się znani jako Morozowowie. Imię Moroz (historia i pochodzenie) jest związane z innymi bojarami. Na przykład Grigorij Vasilyevich Popleva Frost. Jego potomkowie dumnie nosili nazwisko rodziny Morozow-Poplevinów. Sufiks "-s" jest dołączony, jeśli nazwa kończy się na spółgłosce spółgłoski: Moroz - Morozow, Michaił - Michajłow, Ermak - Ermakow, Frol - Frołow. Jeśli korzeń nazwiska ma końcówkę "-a" lub "-y", to na końcu jest umieszczona "-in": Kuzma-Kuzmin, Ilya-Ilyin. Przyrostek "-ev" jest dodawany, jeśli nazwa kończy się miękką spółgłoską: Alexey - Alekseev, Zayats - Zaitsev. Prefiksy są używane bardzo rzadko.

Socjologiczne znaczenie imienia Morozov

Stało się jasne, z pochodzenia imion pogańskich Morozov nazwanych Frost.

nazwisko mróz historia i pochodzenie
Ludzie nieświadomie postrzegają osobę,nosząc to imię, jako przede wszystkim duże, silne, mocne i mniej odważne i zimne. Na właściciela tej nazwy wpływa ona w ten sam sposób.

Dobre i harmonijne imię Morozov jest jednym z dziesięciu najczęstszych. Jest również noszony przez naszych znanych i nieznanych współczesnych.

</ p>