Od czasów starożytnych skład dowolnej substancji został przyjęty w chemiizapisz w skróconej formie, używając symboli i indeksów (cyfr). Zapis w tej formie nazywany jest formułą "empiryczną". Tak więc, na przykład, skład kwasu fosforowego znajduje odzwierciedlenie w tej postaci - H3PO4. Z tego zapisu wynika, że ​​cząsteczka fosforukwas składa się z trzech atomów wodoru, jednego - fosforu i czterech - tlenu. Jednak nie jest jasne, w jaki sposób elementy są ze sobą powiązane, tj. E. informacje są niekompletne. Aby wyeliminować tę lukę, stosuje się wzór strukturalny substancji.

wzór strukturalny

Taki rekord połączenia ma dużyinformacyjny, ponieważ Za jego pomocą przedstawiono schematycznie, w jaki sposób iw jakiej kolejności elementy materii są ze sobą połączone. W tym przypadku każde wiązanie kowalencyjne (para elektronów) jest reprezentowane przez myślnik i odpowiada jednej jednostce wartościowości.

Na przykład tlen ma wartościowość dwóch, tootoczone dwoma myślami, wodór - walencyjność jeden, a więc jeden kreska, fosfor - pięć, pięć kresek. Na podstawie tego zapisu możemy przyjąć chemiczne właściwości substancji, klasyfikować je i usystematyzować.

Wzór strukturalny można zapisać w pełnej i skróconej formie. Gdy rekord jest rozwinięty, wszystkie połączenia między atomami są wskazane, a gdy są zapisane w skróconej formie - nie.

Najbardziej widocznym i znaczącym jestgraficzna reprezentacja związków w chemii organicznej. Ponieważ właściwości substancji zależą nie tylko od liczby atomów i cząsteczek, ale także od kolejności ich połączenia. Zjawisko to nazwano "izomerią" (rozgałęzianiem łańcucha węglowego).

etanowa formuła strukturalna
Na przykład, wzór strukturalny etanu mówi, że wszystko wartościowość węgla zajęty, a on nie może dołączyć się do innych atomów. Z tego wynika, że ​​C2H6 - przedstawiciel ostatecznych węglowodorów, wiązania w cząsteczce są kowalencyjne, nie ma wolnych elektronów, dlatego tylko reakcje podstawienia są możliwe dla etanu i r
wzór strukturalny fruktozy
widzenia.

Podaje się również wzór strukturalny substancjiwęglowodanów grupy funkcyjne: grupę alkilową, - alkoholi, aldehydów - aldehydów benzenowym pierścieniu - związków aromatycznych. Ponadto, za pomocą schematu, łatwo jest "zobaczyć" obecność charakterystycznych wiązań ograniczających węglowodorów - pojedynczego wiązania kowalencyjnego. Nienasycone: etylen - jedno wiązanie podwójne, dien - dwa wiązania podwójne, potrójny - acetylen.

Przykładem jest strukturalna formuła fruktozyizomeria przestrzenna. Ten węglowodan ma taki sam ilościowy i jakościowy skład jak glukoza. W rozwiązaniach pojawia się jednocześnie w kilku formach. Z graficznego wzoru fruktozy można zauważyć, że zawiera on grupy ketonowe i hydroksylowe, tj. ta substancja ma "podwójne" właściwości alkoholi i ketonów. Ta formuła umożliwia również ustalenie, że ten keton-alkohol jest utworzony przez reszty cyklicznej a-glukozy i pentozy (fruktozy).

Tak więc wzór strukturalny jest graficznym przedstawieniem substancji, za pomocą której można dowiedzieć się o rozmieszczeniu atomów w cząsteczce, biorąc pod uwagę rodzaj wiązania i ich cechy.

</ p>