Dowiedz się, jak przeliterować "na smyczy", jest to możliwe z podręczników, podręczników, Internetu. Informacja o tym dużo, i znaleźć to absolutnie nie ma problemu. I każdy szanujący się człowiek powinien znać te zasady, ponieważ umiejętność czytania i pisania bezpośrednio świadczy o jego edukacji. A przy przyjęciu do nowej pracy umiejętność poprawnego pisania może stać się decydująca. Dlatego spróbujemy wymyślić, jak przeliterować "na smyczy".

Słownictwo ma niewielkie znaczenie

Aby zrozumieć, jak poprawnie pisać, nie rób tegonie popełniając absolutnie błędów gramatycznych, należy zwrócić uwagę na leksykalny sens tego słowa. A to oznacza miejsce przed wejściem do określonego pokoju, budynku i tym podobnych. To jest przestrzeń przed drzwiami.

na progu tego, jak jest napisane

Jako prosty przykład można wymienićpróg kościoła, świątyni lub teatru. Jest to oczywiście przestarzałe znaczenie, to znaczy we współczesnym języku słowo to nie jest używane w takim kontekście. Teraz "przedsionek"po rosyjsku oznacza początek wydarzenia lub czas poprzedzający coś, jakieś wydarzenie.

Ale we współczesnym języku rosyjskim, a także wprzestarzała koncepcja, "przedsionek" to rzeczownik rodzaju średniego, druga deklinacja. A jeśli rzeczownik drugiej deklinacji jest używany w przypadku przyimka, to zakończenie musi być "e". Ale nie w tym przypadku.

Pochodząca wymówka

Jak możesz zrozumieć, jak pisać?poprawnie "na progu"? W końcu rzeczownik ten jest zwykle pisany w końcówce "i". Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? I wszystko z tego powodu, to nie jest zwykły rzeczownik w drugiej deklinacji, ale ten, który kończy się na "Ie". To właśnie w tych trzech przypadkach - dopełniacz, celownik i przyimek - kończą się literą "i", a nie "e".

jak to jest napisane w przeddzień święta

Ale nie jest to wszystko, o czym warto wspomnieć w tym artykule. Współczesny rosyjski, używany dzisiaj, uważa "na smyczy"Nie jako rzeczownik, lecz jako pochodnąprzyimek (termin ten oznacza, że ​​powstał z niezależnej części mowy). Może być używany z rzeczownikami w przypadku dopełniacza, co oznacza sytuację w przeddzień czegoś, bezpośrednio przed czymś. To znaczy w przeddzień wydarzenia.

Podstawy

Początkowo słowo "przedsionek" w jegopochodzenie jest najczęstszym rzeczownikiem. Ale wśród nich są ci, którzy w przyimek przyimek stali się pochodnymi przyimkami, ale wciąż zachowali swoje zakończenie. Należą do nich:

  • w całym;
  • na końcu;
  • w porównaniu.

Samo słowo "przedsionek" ma na końcu dwa litery -ue (nie myl ich z zakończeniem). I tutaj wystarczy przypomnieć, że są to takie rzeczowniki - rodzaj średni drugiej deklinacji, który kończy się na -y, -ie w przypadku przyimek mieć końcówkę -I. W przeciwieństwie do odmiany rzeczowników rodzaju średniego, który jest zawsze używany (można porównać: w jeziorze, o jeździe konnej),

Dlatego tak dobrze będzie napisać: w oczekiwaniu na początek koncertu, filmy i tym podobne. W tym przypadku "w przeddzień" będzie to wymówka pochodna.

W przededniu lub przedsionku

Więc, jak przeliterujesz słowo "na smyczy"?" Przeanalizujmy jego skład: "w"Będzie prostym pretekstem"wcześniej"- prefiks,"drzwi"Jest korzeń. Z tego wynika, że ​​"w przeddzień" należy napisać dwie litery "d". Może być również wykorzystywany jako pretekst, który wskazuje na zdarzenie, którego spodziewamy się wkrótce, czyli co powinno się stać. Głównym znaczeniem tego słowa jest: "przed czymś". Ale jest też drugie, to znaczy przenośne znaczenie - "początek czegoś".

Teraz musimy dokładnie zrozumieć, jak pisać "w przeddzień wakacji"(tj. znaczenie początku czegoś, jakiegoś wydarzenia). Ponieważ tutaj mówimy o przyimku, dodatkowo słowo ma znaczenie symboliczne, w końcu konieczne jest napisanie litery" i ".

jak przeliterować słowo na progu

Ale pisownia rozważanego słowa może być również z literą "e" - w przypadku gdy wymienione słowo oznacza określone miejsce, które zostało już wspomniane powyżej.

Z powyższego tekstu można zrobićprosty wniosek: wybierz właściwą pisownię - literą "i" lub literą "e" na końcu możesz, wiedząc, co to jest znaczenie. Dlatego konieczne jest przyjrzenie się kontekstowi, z którym zgadza się ten lub inny koniec tego słowa.

Podsumowując

Mamy nadzieję, że z tego artykułu stało się absolutnie jasne, jak pisać "na smyczy"Z reguły jest ona używana ze wskazaniem pewnego czasu, określonego zdarzenia lub okresu, który jest oczekiwany lub powinien już nastąpić w najbliższej przyszłości.

I nie ma absolutnie żadnej potrzeby, by bez końca dyskutowaćO tym, jakie litery zostaną zapisane na końcu opisanego słowa. W końcu, w zależności od tego, co to będzie oznaczać i określić koniec słowa.

ponieważ jest poprawnie napisany na progu

Teraz nie myślisz długo, jeśli to konieczne, napisz "na smyczy"- jak przeliterować to słowo i jakie litery powinny być na końcu. Nie jest trudno zapamiętać zasady. Nie mniej ważne jest nie tylko zapamiętanie, ale także poprawne zastosowanie.

</ p>