Wybierając zawód, osoba powinna wyraźnie zrozumieć,co to jest i mieć pełną wiedzę o tym, co wiedza i wysiłek będzie go wymagać. Ale czasami ludzie mają złe pojęcie o tej lub tej specjalności. Na przykład, w konstrukcji nie ma takiej pozycji - Nadzorca. Kto to jest? Co on robi i jakie pytania rozwiązuje?

Istota tego zawodu

Możesz rozpocząć dyskusję z nazwiskiem. Często leży w nim główne znaczenie. Co mówi nazwa zawodu "brygadzista"? Najprawdopodobniej jest to osoba, która wie wszystko o pracy. Słowniki traktują to trochę inaczej. Z definicji "majster" jest dosłownie rozumiany jako producent niektórych prac związanych z budową lub budową czegoś. Należy do kategorii liderów. Stąd oczywiste jest, że w jego podporządkowaniu istnieje grupa ludzi, którzy bezpośrednio i wykonują te same dzieła. Krótko mówiąc, brygadzista to osoba, która z racji swoich obowiązków bezpośrednio zarządza konstrukcją określonego przedmiotu w określonej sekcji. Dlatego jego kompetencje obejmują:

 • organizacja procesu produkcji,
 • z uwzględnieniem pracy wykonanej przez zespół,
 • monitorowanie przestrzegania terminów budowy,
 • organizacja pracy w powierzonym mu miejscu, mająca na celu wypełnienie zadania powierzonego przez kierownictwo projektu: oddanie do eksploatacji obiektu w trakcie budowy.

majster jest

Co warto wiedzieć

Za jakość pracy wykonywanej przez każdą z nichpodwładni, w końcu na pytania odpowiada nadinspektor. Wymaga to określonych umiejętności zawodowych. Innymi słowy, menedżer powinien być dobrze obeznany i być w stanie wykonywać pracę każdego z jego pracowników. Oczywiście nie powinien dla nich pracować, ale musi zrozumieć i zrozumieć, co robią. W przeciwnym razie trudno będzie mu sprawować nad nimi kontrolę. Być może dlatego każdy z brygadzistów w przeszłości ma za sobą długie doświadczenie. Wszakże strona zazwyczaj prowadzi różnorodne rodzaje prac: ogólną konstrukcję, instalację elektryczną, wykończenie, spawanie, budowę różnego rodzaju komunikacji i inne. I w każdym z nich głowa musi zrozumieć. Ponadto musi on nadal wiedzieć:

 1. Technologia i organizacja pracy w budownictwie.
 2. Kolejność wykonywania oszacowań projektowych.
 3. Ustawodawstwo dotyczące pracy. Zasady HSE, BTW, TB i przemysłowych warunków sanitarnych.
 4. Przepisy budowlane i zasady pracy.
 5. Istniejące standardy dotyczące uruchamiania, uruchamiania i akceptacji wykonanych prac.
 6. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.
 7. Kolejność relacji między klientami a kontrahentami (podwykonawcami).

W rezultacie okazuje się, że brygadzista jest wyjątkowym kierownikiem średnim.

obowiązki majstra

Co robi majster

Najtrudniej jest wymienić obowiązki superintendenta. Mają dwojaką naturę. Dla jego podwładnych jest on przywódcą, który śledzi wszystko, co dzieje się na jego stronie. Dla władz jest to osoba, która jest w pełni odpowiedzialna za powierzone mu zadanie. W rezultacie na ramiona brygadzisty spoczywa dość ciężki i ciężki ładunek. Na podstawie wypełnionej dokumentacji projektowej musi zaplanować na miejscu każdy etap wykonanej pracy i monitorować jej realizację. Aby to zrobić, musi stale monitorować dostępność, a także terminowe dostawy surowców. Musi on zapewnić personelowi budowlanemu i ponosić pełną odpowiedzialność za każdą z nich. Ponadto brygadzista jest zobowiązany do stworzenia w obiekcie niezbędnych warunków pracy, które spełniają wszystkie normy i zasady. W końcu to on jest odpowiedzialny za zdrowie każdego pracownika przez cały okres budowy. I on bezpośrednio bierze udział w pobieraniu od nich wszystkich pensji. Brygadzista musi zorganizować pracę na swojej stronie, aby nie naruszyć warunków zatwierdzonych umową. Za to on jest również odpowiedzialny. Do obowiązków majstra należy między innymi przygotowanie dokumentacji do pracy rejestracyjnej i bieżącego raportowania. Okazuje się więc, że każdy obiekt jest uzyskiwany dokładnie tak, jak to widzi nadinspektor.

mistrz majster

Najbliższy asystent

W organizacji procesu budowlanego zajmijliderzy partycypacji na różnych poziomach. Majster jest bezpośrednio posłuszny szefowi budowy. Ale sam nie mógł tak szybko rozwiązać wszystkich problemów. W tym celu istnieje jednostka mistrza, która pomaga mu w stanie. Nie jest tylko podwładnym, ale prawą ręką i wiernym asystentem. Kapitan przyjmuje odpowiedzialność za przygotowanie do pracy. Musi: studiować rysunki, tworzyć stroje, organizować ludzi do pracy i zapewniać im wszystko, co konieczne. Zadanie nie jest łatwe. I kto będzie odpowiedzialny za ewentualne braki lub naruszenia istniejących norm? Znowu kapitan. Brygadzista organizuje tylko proces jako całość. Mistrz i brygadzista mu podporządkowani zajmują się rozwiązywaniem konkretnych problemów w terenie. To on jest odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się na stronie. Ponadto nadal ponosi materialną i karną odpowiedzialność za wszystkich swoich podwładnych. Jeśli cegła spadnie na głowę pracownika lub popełni kradzież, to kapitan będzie za to odpowiedzialny.

brygadzista

Wymagania dla majstra

Człowiek, który twierdzi, że jest superintendentem,oprócz specjalistycznego wykształcenia i doświadczenia zawodowego w tej specjalności, musi również posiadać takie niezbędne cechy, jak wysoka wydajność, samoorganizacja, umiejętność pracy z ludźmi. Nie powinien obawiać się odpowiedzialności. W końcu to jego praca. Majster powinien, między innymi, być trochę ekonomistą i księgowym, po części oficerem personalnym i prawnikiem. Musi wiedzieć, jak wszystko dobrze zaplanować: praca, materiały, wykonawcy. Będzie także potrzebował umiejętności w zakresie kartografii. Ponadto musi być w stanie komunikować się poprawnie z ludźmi i być najbardziej komunikatywnym. Należy dążyć do tego, aby jego podwładni byli szanowani, nie bali się. Umiejętność prowadzenia rozmowy i dyskretnej obrony twojego punktu widzenia zapewni niezastąpioną pomoc takiego specjalisty w rozmowach z klientami i rozmowach z kierownictwem. Nawet wygląd i sposób zachowania powinny w nim stanowić niezastąpionego organizatora i dobrego fachowca.

brygadzista budowlany

W życiu tak jak w produkcji

Wszyscy przynajmniej raz w życiunapotyka problemy konstrukcyjne. Weźmy na przykład najczęstszą naprawę. Jeśli dotyczy tylko klejenia tapet lub malowania podłóg, pomoc zewnętrzna może nie być potrzebna. Ale ci, którzy zdecydowali się na "ulepszenie" lokali mieszkalnych w dużym stopniu, będą potrzebować pomocy wyspecjalizowanej organizacji. Może to być mała firma prywatna lub duża firma zajmująca się indywidualnymi zamówieniami. W każdym razie praca nad konkretną witryną będzie prowadzona przez kierownika budowy. Jest to osoba, która w imieniu firmy przyjmuje na siebie odpowiedzialność za to, że roboty określone w umowie będą realizowane na odpowiednim poziomie iw zatwierdzonych warunkach. Kieruje zespołem pracowników, z których każdy wykonuje swoją specyficzną funkcję. W tym przypadku majster to nie tylko rezygnacja z pracy i podpisywanie dokumentów. Organizuje pracę i może w razie potrzeby udzielić fachowej porady każdemu pracownikowi. Taki lider w tej konkretnej sytuacji jest po prostu konieczny. Jeśli to konieczne, on i klient wyjaśnią mu wszystkie interesujące go punkty.

</ p>