S.A. Yesenin znany jest jako poeta, który śpiewał o pięknie rosyjskiej natury i miłości do kobiety. Jak żadna inna, temat miłości brzmi bardzo jasno, fascynująco i, w większości przypadków, smutno. Osobliwością miłosnych tekstów Yesenina jest to, że pokazuje ona dwie strony tego uczucia: szczęście i smutek oraz rozczarowanie. Kochający poeta poświęcił wiele kobiet, z których każda była dla niego wyjątkowa, dlatego każdy wiersz brzmi w sposób szczególny.

Teksty miłosne Esenina

Przedmioty wierszy o tematyce miłosnej

Miłość Esenina nie jest osobliwazrozumieć, nie wiedząc o kobietach, którym poeta poświęcił swoje wiersze. Yesenin miał reputację nie tylko dla buńczucznego chuligana, ale także dla Don Juana, który miał wiele kobiet. Oczywiście poetycka natura nie może żyć bez miłości, tak jak Jessenin. W swoich wierszach przyznał, że nie kochała go żadna kobieta, a on też był zakochany więcej niż raz. Jedną z pierwszych jasnych namiętności poety była Anna Sardanovskaya. Następnie inny 15-letni Siergiej zakochał się i marzył, że osiągając pewien wiek, poślubić ją. Chodziło o dom Anny, który poeta powiedział: "Niski dom z niebieskimi okiennicami, nigdy cię nie zapomnę".

Należy powiedzieć, że nie zawsze teksty piosenekpoeta mógł dokładnie określić, która kobieta była adresatem. Na przykład bohaterka wiersza "Anna Snegina" ma tylko trzy prototypy: Anna Sardanovskaya, Lydia Kashina, Olga Sno. Z tym drugim nazwiskiem Esenin miał bardzo żywe wspomnienia swoich pierwszych kroków w dziedzinie literatury. Poeta odwiedził salon tego pisarza, gdzie brał udział w debatach i sporach, stopniowo przyzwyczajony do literackiego życia stolicy.

Teksty miłosne Esenina

Nie można nie mówić o żonie poety, Zinaidy Raich. Jej wizerunek stał się ważny nie tylko podczas tworzenia wierszy miłosnych. Poświęciła także wiersz "Inonia". O Zinaida jest powiedziane w wierszu Yesenina "Letter from Mother": "Jego żona z łatwością dała drugiemu". To Reich jest liryczną bohaterką wiersza "Sobake Kachalov".

Być może najbardziej żywe i sprzeczne uczucie wprzeznaczeniem poety jest jego miłość do Isadory Duncan. Do tej pory nie wszyscy potrafią zrozumieć, co przyciągnęło bardzo młodego, drobnowłosego przystojniaka w już dojrzałej kobiecie, Isadorze. Rezultatem relacji ze słynną tancerką był cykl wierszy "Moskwa Kabatskaya". "Szukałem szczęścia u tej kobiety, ale przypadkowo znalazłem śmierć", wykrzyknął poeta.

Cechy tekstów Love Esenin

Analiza poezji

Już w pierwszych wersetach głównycecha miłosnych tekstów Esenina: miłość do każdej osoby jest tragedią. Jako przykład możesz przynieść wiersz "Tanya była dobra". Styl lekki podkreśla młode i młode życie, ale finał wersetu jest sprzeczny z brzmieniem tego wersetu. Tanya zabija się z powodu nieszczęśliwej miłości. Oczywiście, wczesne teksty poety są przede wszystkim hymnem do Ojczyzny. Większość prac tego okresu poświęcona jest Rosji, wierze w Boga, wiosce, zwierzętom. Ale w późniejszych latach Yesenin uświadomił sobie, że jest prawdziwym filozofem miłości.

Cechy miłosnych tekstów eseju Yesenina na temat literatury

Wiersze z lat dwudziestych

Niespodziewanie temat miłości stał się jednym z nichnajważniejsze jest właśnie w okresie, gdy poeta zaczął nazywać się chuliganem. W cyklu wierszy "Miłość chuligana" wyraźnie słychać motywy przemijania miłości, jej kruchości, ale uczucie to opisuje się jako bardzo jasny moment w życiu, do którego człowiek jest gotowy na wszystko. W niektórych tekstach Yesenin używa wulgarnego, surowego słownictwa, czasami nawet nieprzyzwoitego. Mimo to, są pełne uczuć, głębokiego bólu, mogą usłyszeć wołanie duszy, spragnione miłości, zagubione i zagubione w codziennej rutynie ("Rash Harmonica", "Sing, Sing").

Analiza wiersza "Niebieski ogień został zmieciony"

Tekst ten wyraźnie zamanifestował taką cechęTekst miłosny Yesenina, jako użycie żywych metafor i epitetów. Poeta żałuje, że spędził dużo czasu na rozpustach i skandalach, zapominając o tym, co jest najważniejsze w życiu. Yesenin mówi tak: odrzuciłby nawet poezję, gdyby tylko dotknął delikatnej dłoni i "koloru jesieni". Być może żaden z poetów nie potrafił tak dotkliwie opisać uczuć znachora. Wiersz pokazuje wszystkie ważne cechy miłosnych tekstów Esenina (esej na ten temat musi koniecznie zawierać jego analizę), jednym z nich jest witalność. Przede wszystkim wynika to z autobiografii. Każde opisane uczucie było doświadczane przez samego poetę.

"Niech się pije innym"

Wiersz jest wypełniony szlachetnym smutkiemprzeszłość. Autor wyraża współczucie za wszystko, co było wcześniej i za to, co się nie wydarzyło. Osobliwością miłosnych tekstów Yesenina jest to, że miłość jest zawsze smutna. Poeta podkreśla, że ​​w życiu człowieka wszystko dzieje się inaczej niż w snach. Powodem tego jest ludzka głupota, pragnienie drobnych wartości, beztroska. W tym tekście poeta przyznaje się do swojej lirycznej bohaterki: tylko ona mogła być jego prawdziwą przyjaciółką i żoną, ale obaj nie zbawili się dla siebie nawzajem.

Miłość Esenina jest krótka

Cykl "Motywy perskie"

To prawdziwy klejnot poezji miłosnej. Piękny orientalny styl, wyjątkowa muzykalność i żywe obrazy - to cechy miłosnych tekstów Yesenina w tym cyklu. Jedną z najbardziej uderzających prac jest "Shagane, ty jesteś moja, Shagane". Jest to niezwykłe ze względu na jego skład. Pierwsze wiersze tego wersetu brzmią jak refren i powtarzają się w ostatniej zwrotce. Ale główną cechą jest to, że każda zwrotka jest oparta na zasadzie kompozycji pierścieniowej.

W tym tekście najbardziej wyraźnie ucieleśnionezawiera teksty miłosne Esenina. Esej o literaturze napisane na ten temat, należy koniecznie uwzględniać środków artystycznego wyrazu, bo tu poeta dokonał oszałamiające piękno to dzięki niezwykłych zwrotów frazy. Jak dziwna i mocna jest linia "Jestem gotów powiedzieć ci pole" brzmi w tym samym czasie. Obfitość epitetów pozwala autorowi wyrazić miłość do ojczyzny i tęsknotę za nią.

"Dziś zapytałem kasjerów ..."

W tej pracy Yesenin zdołał wyrazić swojąstosunek do takiego tajemniczego uczucia, jak miłość, bezpośrednio. Liryczny bohater znajdzie z perskich wekslarzy że miłość nie może być oznaczone żadnymi słowami, może wyrazić jedynie w dotyku, spojrzenia i pocałunki. Znowu niezwykła kompozycja. Pierwsza linia powtarzana jest w każdej zwrotce, tworząc specjalny rytm.

Tekst miłosny Esenina (krótko)

Rozważmy główne cechy poetyckich wierszy miłosnych:

  1. Miłość jako złudzenie, choroba, opis uczuć,który niszczy człowieka - to cechy miłosnych tekstów Esenina. I Mayakovsky i kilku innych poetów tamtych czasów. Na początku XX wieku pogląd ten był bardzo istotny wśród pisarzy.
  2. Uczucia miłości można na chwilę wyciągnąćczłowiek z codziennej rutyny, ale niestety nie trwa wiecznie. A potem są tylko przyjemne, ale jednocześnie bolesne wspomnienia, ściskające ich piersi.
  3. Wykorzystanie jasnych poetyckich obrazów(porównania, metafory i epitety). Przy okazji, są to cechy miłosnych tekstów Yesenin, Blok, Mayakovsky i innych poetów Silver Age, którzy szukali nowego wersetu, nowej formy i słowa.

przedstawia Esenin miłosne słowa z bloku Majakowskiego

Oto cechy miłosnych tekstów Yesenina. Krótki esej powinien odzwierciedlać wszystkie trzy punkty, a oni muszą potwierdzić konkretne przykłady. Jest to łatwe do zrobienia, ponieważ niemal każdy wiersz w taki czy inny sposób dotkniętych tym problemem. Jako materiał do tworzenia prac na temat „Funkcje miłosnych Esenina OF” (esej lub eseje) może zająć takie niezapomniane piosenki jak „ręce słodkie - Para łabędzi”, „List do kobiety”, „Dog Katchalov”, „Nigdy nie byłem nad Bosforem. "

</ p>