choroby pisklęta
Wielkie szkody w gospodarce spowodowane są chorobami piskląt, orazich leczenie powinno odbywać się w odpowiednim czasie. W przeciwnym razie młodzi będą opóźnieni w rozwoju i wzroście, lub generalnie istnieje ryzyko utraty zwierząt. Aby zapobiec takim konsekwencjom, konieczne jest podjęcie działań zapobiegawczych i właściwe dbanie o pisklęta.

Przyczyny chorób

Osłabienie gęsi jest konsekwencją naruszeń w reżimieżywienie, warunki przetrzymywania (przegrzanie, odmrożenia, stłuczenia, zatrucia itp.). Niemowlęta, choroby zakaźne, pasożytnicze i grzybicze obserwuje się u młodych zwierząt, a ich objawy pojawiają się w wieku 6-12 dni. Aby im zapobiec, musisz przestrzegać następujących warunków:

  • używaj tylko wysokiej jakości kanału;

    choroby pisklęcia i ich leczenie

  • podawać w odpowiednim czasie (najlepiej do godziny);

  • woda tylko z czystą wodą;

  • pokoje gdzie gęsi muszą być czyste, suche, ciepłe i draft-wolny, pożądane jest, aby nie było żadnych innych ptaków.

Gąsiątka i ich leczenie

Zastanów się nad niektórymi chorobami i metodami radzenia sobie z nimi.

Wirusowe zapalenie jelit jest chorobą, dla którejcharakterystyczne zmiany w jelicie, układzie krążenia, wątrobie. Choroba ta prowadzi do śmierci piskląt do 95% ogólnej liczby. Są zakażone przez żywność, wodę, powietrze, a wirus jest przenoszony z jednego ptaka na drugiego.

choroby i ich objawy

Objawy i środki zapobiegawcze

Uciskana forma pisklęta, na wpół przymknięte oczy, drżące,ziewanie, brak apetytu mówią o złym samopoczuciu. Chore ptaki są układane razem i przeważnie śpią, mają biegunkę z krwią i opóźnienie wzrostu.

Aby zapobiec tej chorobie, konieczne są pisklętado szczepienia zarówno dorosłych (półtora miesiąca przed złożeniem jaj), jak i młodych zwierząt (w wieku 28 dni). Po kilku tygodniach trzeba powtórzyć procedurę.

Cholera lub pastereloza wyróżnia się wysoką śmiertelnością ptaka, gdy w szczególnie ostrej fazie choroby gęsie zdrowe nagle umierają. Źródła infekcji są takie same jak w powyższym przypadku.

Objawy tej choroby gęsi i ich leczenie

Powolny stan ptaków, wydzielanie śluzu lub pianyod nosa i dzioba, temperatura do 43 stopni, szara, żółta lub zielona biegunka, pragnienie i brak apetytu. Wszystko to pociąga za sobą śmierć ptaka. Choroba ta może przybrać postać przewlekłą, następnie gęsi dorosłe zaczynają utykać, a ich skrzydła zwisają.

choroby i ich objawy

Aby zapobiec rozwojowi choroby,konieczne jest przeprowadzenie szczepień, a jeśli pisklęta nadal chorują, będą musiały ocenić tych, którzy mają objawy, a antybiotyki i biomycynę są przepisywane do końca w celu zapobiegania.

Choroby pasożytnicze z reguły mają postać przewlekłą i powodują znaczne szkody u zwierząt hodowlanych. Ekscytujące obejmują małe pasożyty, takie jak:

- szczypce (perski, kurczak);

- Pluskwy (głównie ściółka);

- pasożyty żywiące się piórami i górną warstwą skóry.

Aby zapobiec pasożytom, nie zakładaj,aby dzikie ptaki (wróble, jaskółki lub gołębie) mogły gniazdować w kurnikach, poza tym ptaki i ich siedliska powinny być poddawane regularnym inspekcjom, aby podjąć niezbędne działania w czasie w celu wykrycia pasożytów. W przypadku tego pacjenta pisklęta są traktowane jododryną i dibromem. Musisz także przetworzyć pokój.

To nie wszystkie choroby, na które można się narażaćgęsi. Wiele z nich prowadzi do 100% śmierci ptaków, ale ważne jest, aby je ostrzec. Dopiero wówczas możliwe będzie zachowanie zwierząt hodowlanych lub uniknięcie choroby pisklęcia, a ich leczenie będzie skuteczniejsze, jeżeli przestrzegane będą powyższe warunki utrzymania i żywienia.

</ p>